อนุทิน 48925 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ประเทศเรา ควรจะไปดีกว่านี้อีกมากมาย ถ้าไม่มีปัญหาการเมืองและมีการเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยๆได้ยินนักลงทุนต่างชาติพูดอย่างนี้มาจนเบื่อ แต่เราก็ยังเป็นของเราอยู่อย่างนี้ ชั่วนาตาปี
การลงทุนในไทยนั้น หากพิจารณาประเทศไทยในสายตาต่างชาติ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะมาเลเซีย  ได้ระบุว่า ประเทศไทยในหลายกิจการเหมาะที่จะเข้ามาลงทุน และเขาร้อมเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงธุรกิจบริการ เช่น ธนาคารอิสลาม ซึ่งทางมาเลเซียพร้อม หากเป็นไปได้ยินดีที่จะให้ประเทศไทยเข้ามาร่วมลงทุนในธนาคารอิสลามของมาเลเซีย

นอกจากนี้ในกลุ่มอาเซียนก็สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเช่นกัน แต่ประเทศไทยยังขาดความชัดเจนเรื่องการลงทุนและต่างประเทศยังไม่มั่นใจในสถานการณ์การเมืองไทย เพราะมองว่าประเทศไทยมีการปรับเปลี่ยนการบริหารประเทศค่อนข้างบ่อยครั้ง หากประเทศไทยมีความนิ่งทางการเมือง เชื่อว่า จะเป็นประเทศที่ดึงดูดการลงทุนในอาเซียนได้เป็นอย่างดี

เขียน 18 Oct 2009 @ 13:36 () แก้ไข 18 Oct 2009 @ 13:43, ()


ความเห็น (0)