อนุทิน #48919

ปรัชญาการศึกษาของตะวันตกกับปรัชญาการศึกษาของอิสลาม เหมือนจะเป็นเรื่องเดียวกัน แต่ความจริงมันอยู่บนฐานคิดต่างกัน เพราะอย่างน้อยนิยามแรกระหว่างคำว่า ปรัชญากับคำว่าศาสนา มันก็เหมือนจะบอกว่า คนละมิติกันแล้ว ฮือ แต่หน้าที่ผมคือ ต้องเอาสองเรื่องมาไว้ในส่วนเดียวกัน เริ่มเจองานยากอีกแล้ว 

เขียน:

ความเห็น (0)