อนุทิน 48891 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

  ติดต่อ

๒๐. ทรรศนะพื้นฐานของอารยันอินเดียโบราณที่สะท้อนอยู่ในมหาภารตยุต

สัจธรรมนั้น มีทางมองเห็นและเข้าหาได้หลายทางด้วยกัน เพราะฉนั้น ขันติธรรมหรือความอดกลั้นต่อความเชื่อถือที่แตกต่างกันหรือแม้แต่ที่ขัดแย้งกัน จึงมีอย่างกว้างขวาง | ใน  พบถิ่นอินเดีย ยวาหระลาล เนห์รู เขียน กรุณา กุศลาสัย แปล สำนักพิมพ์ศยาม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๔, ๒๕๔๕ : ๑๘๗ 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)