อนุทิน 48889 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

  ติดต่อ

๑๘. สามวิถีทางแห่งความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ในภควัทคีตา

วิถีทางสามประการอันนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่มนุษย์ ๑.วิถีทางแห่งปัญญา ชญานมารฺค ๒.วิถีทางแห่งการกระทำ กรฺมมารฺค ๓.วิถีทางแห่งความภักดีเชื่อมั่น ภกฺดิมารฺค ใน พบถิ่นอินเดีย ยวาหระลาล เนห์รู เขียน กรุณา กุศลาสัย แปล สำนักพิมพ์ศยาม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๔, ๒๕๔๕ : ๑๕๓ 

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)