อนุทิน 48889 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๘. สามวิถีทางแห่งความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ในภควัทคีตา

วิถีทางสามประการอันนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่มนุษย์ ๑.วิถีทางแห่งปัญญา ชญานมารฺค ๒.วิถีทางแห่งการกระทำ กรฺมมารฺค ๓.วิถีทางแห่งความภักดีเชื่อมั่น ภกฺดิมารฺค ใน พบถิ่นอินเดีย ยวาหระลาล เนห์รู เขียน กรุณา กุศลาสัย แปล สำนักพิมพ์ศยาม ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๔, ๒๕๔๕ : ๑๕๓ 

 

เขียน 18 Oct 2009 @ 01:53 () แก้ไข 20 Oct 2009 @ 11:06, ()


ความเห็น (0)