อนุทิน 48887 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

24  ก.ค.  52  จัดวง KM ครูพี่เลี้ยง อ.สระใคร  37  คน  17 ศพด.

28  ส.ค.  52  จัดตลาดนัด "เครือข่ายชุมชนลูกหลานฟันดี" อ.สระใคร  ปีที่ 2 

3 - 4  ก.ย.  52  ทันตแพทย์ 1 ใน 3 node ผู้นำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  แลกเปลี่ยน

                      เรียนรู้สร้างเสริมสุขภาพเด็กบ้านไชยา  หมู่ 4  ต.สระใคร  อ.สระใคร 

                      จ.หนองคาย

13  ต.ค.  52  ทันตบุคลากร  นักวิชาการการศึกษา  ครูพี่เลี้ยง  อ.ท่าคันโท 

                   จ.กาฬสินธุ์  แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพเด็ก ที่ อ.สระใคร

เขียน 18 Oct 2009 @ 01:27 ()


ความเห็น (0)