อนุทิน 48865 - เตวิชโช

  ติดต่อ

ส่งกระแสเมตตาจิตคิดถึง

สู่ความคำนึงปัจจุบันขณะ

ทักทายมิตรใหม่ใช้ฉันทะ

มิตรเก่าวิสาสะให้ทบทวน

ล้างท้อง-ล้างทุกข์

มีสุขไม่กินเนื้อ

  เขียน:  

ความเห็น (0)