อนุทิน 4885 - ปภังกร Happinesss

ครูนั้นหนอเป็นผู้ที่มอบแสงสว่าง   ก็แลแสงสว่างใดจะเหนือความสว่างแห่งปัญญานั้นไม่มี...

ครูนั้นเปรียบเสมือนเทียนเล่มน้อยที่เฝ้าคอยให้ “ศิษย์” นำเทียนของตนมาติดต่อให้ลูกโชนสว่างไสวในถิ่นที่ต่างไป
เทียนเล่มน้อยนั้น ถ้าจุดส่งต่อได้อย่างถูกที่ ถูกเวลา เทียนเล่มนั้นจะทรงคุณค่าอย่างมากล้น

ไม้ขีดก้านเดียวสามารถเผาป่าได้ฉันใด
เทียนเล่มน้อยจากครูนี้ ก็สามารถส่องสว่างนำทางดับไฟป่านั้น พร้อมป้องกันมิให้เกิดร้ายต่าง ๆ นั้นได้ไปด้วยกัน

สิ่งสำคัญต้องหมั่นจุด...
แรงไฟถึงแม้ว่าจะเป็นแค่แรงเทียน เทียนเล่มหนึ่งอาจไม่สามารถทำให้เมืองทั้งเมืองสว่างไสวได้ แต่จากหนึ่งเพิ่มเป็นสอง จากสองเพิ่มเป็นสี่ จากสี่เพิ่มเป็นแปด เพิ่มให้มากขึ้นเป็นทวีคูณ เมืองทั้งเมืองย่อมสว่างไสวได้จากจุดเริ่มต้นคือเทียนเล่มเดียว

เขียน 12 May 2008 @ 09:32 ()


ความเห็น (0)