อนุทิน #48849

วันนี้ มาอบรมยุวทูตโทรคมนาคม ในภาคเหนือ

ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย  

มีการนำเสนอโครงงานของเยาวชน 

มีหลากหลายทั้งโครงงานรณรงค์การคุ้มครองสิทธิ เยาวชนมัธยม และเยาวชนระดับมหาวิทยาลัยตอนปลาย 

มีงานทำเพิ่มเติมอีกแล้ว

เขียน:

ความเห็น (0)