อนุทิน 48824 - ทนัน ภิวงศ์งาม

เหล้าใผว่าน้ำ กิ๋นล้ำเป๋นผี กายะวาที เป๋นผีบ้าใบ้
ยิ่งกิ๋นตึงวัน กิ๋นกั๋นไจ้ไจ้ เป๋นขี้เปี้ยไป ก็นัก
กิ๋นแล้วตับแข็ง อ่อนแรงลมชัก ต๋ายนักต่อนัก ลงแดง
เว้นได้เว้นไซร้ มีใจ๋เข้มแข็ง กายะมีแรง เมียแปงก็สู้.

เขียน 17 Oct 2009 @ 09:05 () แก้ไข 17 Oct 2009 @ 21:13, ()


ความเห็น (0)