อนุทิน 48822 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

"สัตว์ดีกว่าคนตรงที่สัตว์จะก่อกรรมทำบาปได้น้อยกว่าคน

และคนจะดีกว่าสัตว์ตรงที่คนจะมีทางทำคุณงามความดี

ได้มากกว่าสัตว์" เมื่อมีบุญในระดับหนึ่งได้เกิดมาเป้นคนแล้ว

แต่ถ้าทำความดีไม่มากพอ ก็จะเป็นตัวละครที่มีวิบากอกุศล

นำส่งให้ก่อเกิดมีความทุกข์ทรมาน ดิ้นรนอยู่ในสังคม ส่วนผู้ตั้งใจถือศีล

กินเจ ทำคุณงามความดี กุศลผลบุญจะส่งให้มีความสุขทั้งกายและใจ

มีบุญเป็นที่พึ่งอาศัยไปตลอด ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ศีลให้เกิดสุขตราบเท่าชรา

๑มื้อกินเจหมื่นชีวิตรอดตาย

๑ กระเพาะ ๑ชาติ ต่อ ๑๒๐,๐๐๐ ชีวิต

 

เขียน 17 Oct 2009 @ 08:35 ()


ความเห็น (0)