อนุทิน 4882 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

เมื่อมีเหตุขัดข้องประการใด "กัลยาณมิตร" มีปกติบอก กล่าว แจ้ง แถลงไข

บอกกันเพื่อ "ช่วยกัน" "ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน" ปกติของกัลยาณมิตรเป็นเช่นนี้

สิ่งเหล่านี้ "หาได้จริง" ใน G2K มิใช่เป็นเพียงคำนิยามดั่งที่เขียนไว้ในหนังสือ

G2K ทำความจริงให้เกิด เผยความจริงให้ประจักษ์

นี่คือของดีของสังคมแห่งนี้

ผู้ควบคุมดูแลระบบเป็นผู้มี "ใจดี"

ใจกว้าง พร้อมรับข้อเสนอ พร้อมรับการแจ้งข่าวสาร พร้อมปรับเพื่อพัฒนา เป็นอุปนิสัยที่ดียิ่งของบัณฑิตที่แท้ และผู้ดูแลระบบของ G2K เป็นเช่นนี้

ขอสรรเสริญในคุณและความดี

ผู้ใช้ระบบ บอกกล่าวข่าวคราวถึงกัน บอกกันตรงไปและตรงมา มีดีก็ชม มีเสียก็บอกเพื่อแก้ไข ผู้ใช้ผู้อยู่ในสังคม G2K แห่งนี้จึงเป็น "บัณฑิต" ที่แท้ ด้วยเช่นกัน

เขียน 12 May 2008 @ 09:26 () แก้ไข 21 May 2012 @ 19:47, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ โกทูโน ที่ทำให้ได้รับสิ่งดีๆ จากอนุทินและบันทึกดีๆเช่นนี้