อนุทิน #48816

อายุ วรรณะ สุขะ พละ

ปฏิบัติธรรมะจึงจะได้

ธรรมสวัสดีมีความสุขทุกชีวิต

เขียน:

ความเห็น (0)