อนุทิน 48816 - บุณยกร

บุณยกร

อายุ วรรณะ สุขะ พละ

ปฏิบัติธรรมะจึงจะได้

ธรรมสวัสดีมีความสุขทุกชีวิต

เขียน 17 Oct 2009 @ 05:42 ()


ความเห็น (0)