อนุทิน 48788 - เตวิชโช

  ติดต่อ

นิยามความจริง ๗ ประการ

๑.ดี

๒.ถูกต้อง

๓.เป็นประโยชน์

๔.พ้นทุกข์อริยสัจ

๕.เป็นไปได้

๖.รู้ได้จากสัมผัส แม้ที่สุดนามธรรมระดับสุญญตา อนัตตา

๗.ท้าทายให้มาพิสูจน์ (เอหิปัสสิโก)

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)