อนุทิน 48788 - บุณยกร

บุณยกร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

นิยามความจริง ๗ ประการ

๑.ดี

๒.ถูกต้อง

๓.เป็นประโยชน์

๔.พ้นทุกข์อริยสัจ

๕.เป็นไปได้

๖.รู้ได้จากสัมผัส แม้ที่สุดนามธรรมระดับสุญญตา อนัตตา

๗.ท้าทายให้มาพิสูจน์ (เอหิปัสสิโก)

 

เขียน 16 Oct 2009 @ 19:33 ()


ความเห็น (0)