อนุทิน 48762 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

ชอบไอเดียในบันทึกนี้  http://gotoknow.org/blog/council/306318 ของ อ. วิจารณ์มากๆ และได้แสดงข้อคิดเห็นไว้แล้วเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยวิจัยจะทำให้มหาวิทยาลัยเป็น public goods http://gotoknow.org/blog/council/306318#1613688 

เขียน 16 Oct 2009 @ 14:17 ()


ความเห็น (0)