อนุทิน #48750

  ติดต่อ

......M...............M..............S..S..S..S........U...............U.......................
......M.M.........M.M...........S......................U...............U.......................
......M....M...M....M...........S...S....S..S........U...............U......................
......M......M........M............................S.....U...............U......................
......M.................M..........................S.......U...............U.....................
......M.................M............S...S..S...S........U..U..U..U..U.......................

  เขียน:  

ความเห็น (0)