อนุทิน 48737 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • ค้นงานตัวอย่างส่งให้เศรษฐไปปรับใช้
  • ประชุมครูก่อนเปิดดำเนินการทางวิชาการให้มาก
  • ดูเว็บ เรื่องของบประมาณปรับปรุงห้องปฏิบัติการโรงเรียนในฝัน เขตต้องรวบรวม ปรับแก้ไข
  • โหลดไฟล์เก่ามาปรับ พิมพ์ ให้รองสุนทรมารับไปแจ้งเขต (ฝ่ายแผน คุณแดง)
  • โทรฯคุยกับ หน.แผน(ป้อม)แฟ้มส่งไปยังไม่ย้อนมา จึงไม่ทราบว่าได้อะไรบ้าง
  • ค่ำไปงานวันเกิด 72 ปี ผอ.ประพนธ์
เขียน 16 Oct 2009 @ 10:03 () แก้ไข 18 Oct 2009 @ 10:14, ()


ความเห็น (0)