อนุทิน 48731 - ทองหยอด

วันนี้ ช่วงบ่าย ไปกิจกรรมที่ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การปฏิบัติกที่ดี

เขียน 16 Oct 2009 @ 08:40 ()


ความเห็น (0)