อนุทิน 48729 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

บางทีศิษย์ ก็ดูเหมือนจะเป็นกระจก ที่สะท้อนถึงบางมุมของครูผู้สอน...

ไม่ใช่บางทีนะ "ทุกที" เลยแหละ
คนเราทั่ว ๆ ไป พอทำอะไรไม่ดีเขาก็จะมักว่าเราว่า "พ่อแม่ไม่สั่งสอน..."

พ่อแม่ก็คือครูของเราเนี่ยแหละ
พวกเรามีครูเยอะ ครูเยอะ
ครูดี ครูไม่ดี
ทั้งชีวิตของเรานี้เรียนรู้จาก "ครู" มาทั้งนั้น

ครูคนสำคัญที่สุดก็คือ "ตัวของเราเอง"

ทุกวันนี้เราไปเรียนรู้จากครูภายนอกมาก การเรียนรู้จากภายนอกนั้น "ดี" แต่ "ไม่เหมาะ"
ความรู้ที่ครูทั้งหลายมีให้เป็นแบบ "สถิติ" ก็คือ คนทั่ว ๆ ไปเขาทำกันอย่างไร ควรเรียนรู้อย่างไร สถิติที่ดีเป็นอย่างไร ครูก็เอามาสอนเราอย่างนั้น บอกว่าเราควรเรียน ควรรู้แบบนั้น...

แต่การปรับใช้ ประยุกต์ใช้นั้นอยู่ที่ครูคือ "ตัวเรา"
ต้องรู้จักใช้ความรู้ที่ครูสอนมานั้นประยุกต์ให้เข้ากับตัวเรา

ดังนั้นต้องพัฒนาตนเองให้เป็น "ครู" ที่ดี
ครูของตัวเรา...
พัฒนาตัวเราให้เป็นพ่อเป็นแม่ของตัวเราให้ได้นะ...

เขียน 16 Oct 2009 @ 07:45 ()


ความเห็น (0)