อนุทิน 48702 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

 เขียนให้ผีบ้าแห่งเมืองปาย    

       "ผีบ้า"แห่งเมืองปาย       สืบความหมายแห่งชีวิน
ภูมิใจไม่สูญสิ้น                    เทิดแผ่นดินถิ่นดงดอน
      สืบสานเพื่อสืบต่อ           ทุกข์ยากท้อไม่ไถ่ถอน
คนบ้าแห่งภูธร                     มิเคยอ่อนซ่อนจุดยืน... 

  เขียน:  

ความเห็น (0)