อนุทิน 48700 - ศรีกรม

  • ประชุมคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกข้าราชการที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดเพื่อให้บำเหน็จพิเศษส่งส่วนกลาง
  • แจ้งให้ทุกสำนักงานอัยการคดีเยาวชนฯรายงานผลการปฏิบัติงานด้านอำนวยความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ของปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๒ ส่งพรุ่งนี้
  • คติ...คั่นบ่ออกจากบ้าน กะบ่เห็นด่านแดนไกล คั่นบ่ไปหาเฮียน ก็บ่ความฮู้...(ผญาอีสาน)
เขียน 15 Oct 2009 @ 19:53 ()


ความเห็น (0)