อนุทิน 48676 - ดร. แสวง รวยสูงเนิน

  ติดต่อ

คนที่ทำงานมานานในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมานาน ไม่จำเป็นต้องเข้าใจเรื่องนั้นๆ เป็นอย่างดี

แต่น่าจะอยู่ที่ระดับความคิด และความสามารถในการเรียนรู้

และ ความสามารถในการเรียนรู้น่าจะอยู่ที่

ระดับ "สัมมาทิฏฐิ" และ "วิชชา" ของคนๆนั้น

ความเร็วของการเรียนรู้ยังขึ้นอยู่กับ "ศรัทธา"

 

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)