อนุทิน 48661 - ทองหยอด

กิจกรรมที่สอง "เรียนรู้การกรอกภาระงานในระบบ CMU MIS" ต้องเป็นโรคเลื่อนเป็นพิษ

นั่นซิน่ะ  นโยบายให้มีกลุ่ม CoP แต่เวลา?...

เขียน 15 Oct 2009 @ 11:30 ()


ความเห็น (0)