อนุทิน 48658 - Boo

  ติดต่อ

กลับมาอ่านบันทึกท่านอ.ประพนธ์อีกครั้ง พบมุมมองดีๆ ที่ว่า

"การฝึกฝนปฏิบัติซ้ำๆ ทำให้เกิดความเชี่ยวชาญ" . . .  ."ทำให้เลื่อนไหล และเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติ. . ."

ในบางเรื่อง การฝึกฝนซ้ำๆ ด้วยวิธีการเดิมๆ อาจทำให้เกิดความเบื่อหน่าย ต้องคิดกลยุทธ์ใหม่ๆ

  เขียน:  

ความเห็น (0)