อนุทิน 48655 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๗. มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นกับเพื่อการเป็นผู้นำด้วยความเป็นตัวของตัวเองของสังคมนั้นไม่เหมือนกัน

มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาขั้นสูงที่อยู่ในภูมิภาคและมีบทบาทต่อเรื่องท้องถิ่นของสังคมไทย มักถูกมองว่าเชี่ยวชาญเรื่องท้องถิ่น และเรื่องท้องถิ่นนั้นก็จะไม่มีความเป็นเลิศในระดับสากล เลยมักมุ่งไปขึ้นเวทีประกวดระดับโลกและระดับสากล โดยลืมไปว่าสังคมไทยมีความเฉพาะที่เป็นหนึ่งหลายอย่างและมีอยู่ประเทศเดียวบนแผนที่สังคมโลก หากรู้เรื่องตนเองดีและสะท้อนปัจจัยแวดล้อมสังคมโลกสู่บริบทของตนเองได้อย่างพอดีอย่างไทยๆ สร้างทรรศนะอธิบายโลกได้จากความเป็นตัวของตัวเอง ก็จะไม่มีที่ใดของโลกจะรู้ดีและมาเป็นผู้นำได้ดีกว่า แต่การรู้จักสังคมไทยและวิธีแก้ปัญหาตนเองของสังคมไทยหลายอย่างกลับต้องไปเรียนรู้ตามหลังต่างประเทศ แม้แต่เรื่องของตัวเองที่ทำเพียงเพราะได้ชื่อว่าแบรนด์นอก เพราะฐานคติเชื่อว่าเรื่องของตนเองเป็นท้องถิ่นและการทำให้ได้อย่างคนอื่นเขาที่อยู่แถวหน้าเป็นการเรียนรู้ที่เป็นสากล ทำให้สังคมกับการพัฒนาการศึกษาไม่สะท้อนกันและกัน

เขียน 15 Oct 2009 @ 10:18 () แก้ไข 16 Oct 2009 @ 00:39, ()


ความเห็น (0)