อนุทิน 48636 - อาจารย์ อ้อม ฐิติรัตน์ สุวรรณสม

Today's Kiwi English
 
Sweet as = A kind of equivalent of "no worries", "fine", "great". 
เขียน 15 Oct 2009 @ 07:43 ()


ความเห็น (0)