อนุทิน 48633 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๕. ความยั่งยืนในการเรียนรู้และการจัดการความเปลี่ยนแปลง

สังคมไทยและสังคมทั่วโลกมีความซับซ้อน หลากหลาย  มีกิจกรรมสังคม ติดต่อสื่อสาร และมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นทวีคูณ ความเข้มแข็งและความยั่งยืนที่มีลักษณะหยุดนิ่ง ไม่ว่าจะเป็นตัวความรู้ ตัวบ่งชี้ การจัดองค์กร และลักษณะการจัดการ หากพยายามทำให้คงที่หรือหยุดนิ่งก็จะเหมือนความพยายามจับล้อรถที่กำลังวิ่ง หากไม่ทำให้ตนเองเสียหาย ก็จะก่อความเสียหายให้สังคมรอบข้าง ในสภาวการณ์อย่างนี้ ความยั่งยืน ความสมดุล และความพอเพียง ต้องมีลักษณะพลวัตร สัมพัทธ์ เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง มีการเรียนรู้พร้อมกับละวาง และจัดการความเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมตลอดเวลา องค์กรสื่อ องค์กรพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลาย ผู้จัดกระบวนการเรียนรู้ ผู้ประกอบการและจัดการทางสังคม น่าจะเป็นองค์กรชนิดใหม่ที่เพิ่มการมีบทบาทต่อภาคสาธารณะของสังคม

เขียน 15 Oct 2009 @ 07:20 () แก้ไข 15 Oct 2009 @ 07:27, ()


ความเห็น (0)