อนุทิน 48630 - เสียงเล็กๆ فؤاد

วันนี้ตั้งใจมากครับที่จะไปร่วมสัมมนา ของ ยมท. ร่วมกับ มูลนิธิผสานวัฒนธรรม ในประเด็น "สิทธิมนุษยชนกับคนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้" งานนี้มากันครบครันครับทุกภาคส่วน แม้กระทั่งตัวแทนจากสหประฃาชาติ น่าสนใจครับจึงพลาดไม่ได้ ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี โดยตอบรับเข้าร่วมตั้งแต่ได้รับหนังสือเชิญแล้วครับ

เขียน 15 Oct 2009 @ 06:55 ()


ความเห็น (0)