อนุทิน 48626 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความไม่สั่นคลอนในเป้าหมาย ... อันเป็นความมุ่งมั่นและตั้งใจ ปราศจากความหวั่นไหว หากแต่ว่าเมื่อไรที่มีใครสะท้อนให้ฟัง เรานั้นเพียงน้อมใจฟัง ขณะฟังนั้นเราเช๊คจิตเช๊คใจเราว่าเป็นอย่างไร คิดอย่างไร กระเพื่อมไปในแนวไหนและอย่างไรบ้าง

"ข้าจะตั้งใจทำทานรักษาศีล เจริญภาวนา

มีเมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา

จะทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ตามคำสอนของพระบรมศาสดา อรหันตสัมมาพุทธเจ้า ขอให้จิตใของข้าฯ มีแต่ความบริสุทธิ์ สะอาด สว่างสงบและเป็นสุข พึงเจริญในพระพุทธศาสนาตลอดไปตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพาน"

เขียน 15 Oct 2009 @ 05:41 () แก้ไข 15 Oct 2009 @ 05:49, ()


ความเห็น (0)