อนุทิน 48623 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๕๔๒ |

ภาษาเมืองวันละคำ

"ขี้ปุ๋ม"

หมายถึง พุง หรือ ท้อง

ตัวอย่าง เขากิ๋นนักจ๋นขี้ปุ๋ม ใหญ่ออก ๆ

สงบ เดชะวงศ์.  ภาษาเมืองวันละคำ.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  เชียงใหม่ : สภาวัฒธรรมอำเภอแม่อาย, 2547.

เขียน 15 Oct 2009 @ 00:32 () แก้ไข 15 Oct 2009 @ 02:14, ()


ความเห็น (0)