อนุทิน 48616 - ทองหยอด

เมื่อวานจัดกิจกรรมแรกของกลุ่ม CoPs: All in 1 การเรียนรู้ย่อมไม่เท่าเทียมกันเปรียบเหมือนนิ้วมือของคนเรายังไม่เท่ากันเลย

เขียน 14 Oct 2009 @ 23:31 ()


ความเห็น (0)