อนุทิน 48613 - ผีแมน

ผีแมน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การทำงานวิจัยในพื้นที่ซึ่งมึความหลากหลายทางชาติพันธุ์เช่นอำเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นจำเป็นต้องใช้เวลาในการเรียนรู้จักผู้คนและพื้นที่  ดังนั้นจึงต้องเป็นการทำงานเกาะติดกับพื้นที่ระยะยาว  ต้องยืดหยุ่น  อดทนและพร้อมที่จะเรียนรู้จากประสบการณ์ในสนาม 

สำหรับงานที่ทำคืองานโบราณคดี  สนใจที่จะสืบค้นความเป็นมาของผู้คนที่เคยอาศัยอยู่ในดินแดนประเทศไทย  ซึ่งเดิมมีแต่นักโบราณคดีและนักสำรวจชาวต่างประเทศที่ทำงานในพื้นที่นี้  สำหรับคนไทยก็มีการสำรวจโดยกรมศิลปากร

หากท่านใดสนใจ  ก็ลองติดตามอ่านจากเว็บลิงก์ได้   ขณะนี้กำลังทำงานวิจัยในอำเภอปายและขุนยวม

 

เขียน 14 Oct 2009 @ 22:45 ()


ความเห็น (0)