อนุทิน 48609 - นาง ละเอียด ศรีวรนันท์

วันนี้ทำอะไรได้ตั้งหลายอย่าง

1. ตรวจทานจุลสารโรงเรียนครั้งสุดท้าย  รูปเล่มสวยงามมาก  หายเหนื่อย

2. ประชุมงานมาตรฐานฯ(ผู้รับผิดชอบแฟ้มงานของโรงเรียน)

     สรุปได้ว่ามีหลายประเด็นที่ต้องพัฒนา  เช่น

  • เวลา
  • ข้อมูล
  • การเขียน

3.เขียนรายงานสรุปงานภาคเรียนที่ 1/2552

เขียน 14 Oct 2009 @ 21:41 ()


ความเห็น (0)