อนุทิน 48604 - ศรีกรม

  • เวียนให้ทุกสำนักงานแจ้งให้ข้าราชการไปประชุมรับนโยบายด้านการอำนวยความยุติธรรม ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒ ที่จังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมพูลแมนราชาออร์คิด
  • ให้ทุกสำนักงานคัดเลือกข้าราชการทำงานด้านยาเสพติดให้โทษ เพื่อพิจารณาในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๒
  • คติ...ปล่อยให้ลง ปลงให้ได้ ใจจะมีความสุข
เขียน 14 Oct 2009 @ 21:13 ()


ความเห็น (0)