อนุทิน #48589

อุปลมณี...๑๒๙

"พระวินัยนี้ลำบาก...ต้องเป็นคนมักน้อย ต้องเป็นคนสันโดษ เป็นคนเห็นภัยในสิ่งที่เป็นโทษ คนไม่รักษาพระวินัย คนไม่ภาวนา กับคนภาวนา อยู่ด้วยกันไม่ได้ มันต้องแยกกันเลย อันนี้เป็นของสำคัญ ดังนั้นจงศึกษาให้เข้าใจ แล้วพิจารณาแล้วก็จำไว้..."

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)