อนุทิน 48578 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน...๕๔๐ |

ภาษาเมืองวันละคำ

"โก่งโก้ะโกงโกย"

หมายถึง ร่างกายเจ็บป่วยเดินลำบาก

ตัวอย่าง อุ้ยคนนั้นบ่ใค่สบาย เตียวลำบากจนโก่งโก้ะโก่งโกย

สงบ เดชะวงศ์.  ภาษาเมืองวันละคำ.  พิมพ์ครั้งที่ 2.  เชียงใหม่ : สภาวัฒธรรมอำเภอแม่อาย, 2547.

เขียน 14 Oct 2009 @ 17:41 () แก้ไข 15 Oct 2009 @ 02:15, ()


ความเห็น (0)