อนุทิน 48545 - โอฬาร

High effective team

       ความสำเร็จร่วมกันของทีมงานเป็นผลมาจากความกล้าหาญ ความคิดสร้างสรร และความไว้วางใจกัน  การได้มีโอกาสได้เรียนรู้  ความสำเร็จและความล้มเหลว  หรือ  ความแตกต่างระหว่างการมีชีวิต และความตาย  เป็นประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีมที่มีค่าที่สุด

ดูภาพขนาดใหญ่

เขียน 14 Oct 2009 @ 11:28 ()


ความเห็น (0)