อนุทิน 48472 - คุณครูแอ๊ว

"ขอบคุณ"..ความรู้สึกดีๆ..ที่ดึงดูด..คนที่รู้สึกดีๆ..ใ้ห้มาพบกัน

"ขอบคุณ"..ความมีมิตรจิต มิตรใจ..ที่ดี..ต่อกัน..ของผู้คน

..สำนึก..ขอบคุณในทุกสรรพสิ่ง..จะนำพา..สิ่งดีๆ..มาสู่ชีวิต..ยังความสดใส สดชื่นให้กับจิตใจ..

และเมื่อนั้น..โลกก็ดูจะงดงามกว่าที่เป็น..ผู้คน..ก็ดูอบอุ่นกว่าที่เคย..และคำว่า..ครอบครัวเดียวกัน..ไม่ได้หมา่ยถึง..แค่คนไม่กี่คนในครอบครัวอีกต่อไป..

...ขอขอบคุณ..คุณภาษิต จิตมงคล คุณน้องนุช  กั้วจรัญ คุณเบิร์ด นักศึกษาคอมพิวเตอร์ศึกษา ปี 2 ม.ราชภัฏกาฬสินธุ์ ที่ทำให้รูั้สึกถึงคำว่า...ความรู้สึกที่ดี..ต่อกัน..ทำให้รู้สึกอบอุ่นจริงๆ..

เขียน 13 Oct 2009 @ 17:59 ()


ความเห็น (0)