อนุทิน 48466 - ปภังกร Happinesss

ให้โอกาสตัวเองให้เป็นเหรอ...? ดีมาก ดีมาก

มีโอกาสแล้วอย่าปล่อยให้ "โอกาส" นั้นผ่านไปนะ
เพราะเมื่อโอกาสผ่านไปแล้ว เราจะไม่มีวันได้ "โอกาส" นั้นย้อนกลับคืนมาอีก...

กลเม็ด เคล็ดลับของการที่จะไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปก็คือ การระลึกถึง "ความตาย"
การเจริญ "มรณสติกัมมัฏฐาน" นั้นเอง จะทำให้เราสามารถจับ "โอกาส" ไว้อย่างอยู่หมัด...

ถ้าวันใดเรา "เผลอ" ไปนึกถึงความเป็นอยู่ในวันพรุ่งนี้ เมื่อนั้นคือเราปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปแล้ว
แต่ถ้าวันใดเรา "มีสติ" ระลึกอยู่ถึงความตายแม้นในวันพรุ่งนี้ เมื่อนั้น ณ ลมหายใจนี้ โอกาสดี ๆ จะไม่มีวัน "หลุดมือ..."

เขียน 13 Oct 2009 @ 17:31 () แก้ไข 17 May 2012 @ 22:55, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สอนแบบนี้ ทำให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เคยถามพระอานนท์ ว่าระลึกความตายวันละกี่หนเลย