อนุทิน 48466 - ปภังกร วงศ์ชิดวรรณ

  ติดต่อ

ให้โอกาสตัวเองให้เป็นเหรอ...? ดีมาก ดีมาก

มีโอกาสแล้วอย่าปล่อยให้ "โอกาส" นั้นผ่านไปนะ
เพราะเมื่อโอกาสผ่านไปแล้ว เราจะไม่มีวันได้ "โอกาส" นั้นย้อนกลับคืนมาอีก...

กลเม็ด เคล็ดลับของการที่จะไม่ปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปก็คือ การระลึกถึง "ความตาย"
การเจริญ "มรณสติกัมมัฏฐาน" นั้นเอง จะทำให้เราสามารถจับ "โอกาส" ไว้อย่างอยู่หมัด...

ถ้าวันใดเรา "เผลอ" ไปนึกถึงความเป็นอยู่ในวันพรุ่งนี้ เมื่อนั้นคือเราปล่อยโอกาสให้หลุดมือไปแล้ว
แต่ถ้าวันใดเรา "มีสติ" ระลึกอยู่ถึงความตายแม้นในวันพรุ่งนี้ เมื่อนั้น ณ ลมหายใจนี้ โอกาสดี ๆ จะไม่มีวัน "หลุดมือ..."

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

สอนแบบนี้ ทำให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เคยถามพระอานนท์ ว่าระลึกความตายวันละกี่หนเลย