อนุทิน 48465 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

ความคิดเรามันก็เหมือนน้ำเนี่ยแหละ ถ้าปล่อยมันอยู่เฉย ๆ มันก็จะไหลลงไปสู่ที่ "ต่ำ" เรื่อย
คนเรานั้นจึงต้องหัด "ทวนกระแส"
จะปล่อย "ตามกระแส" ไปเรื่อย มันก็ยิ่ง "ต่ำ" ลงไปเรื่อย ๆ...

แต่เวลาที่ว่ายทวนน้ำนี้เหนื่อยนะ แล้วถ้ายิ่ง "ทวนกระแสกิเลส" นั้นก็ยิ่ง "เหนื่อยมาก..."
ต้องอดทน ต้องพยายาม ต้องใช้ "วิริยะบารมี" อย่างยิ่งยวด

และการทำความดี รวมถึงการเสียสละนั้นเองจะเป็นแรง เป็นพลังให้เราว่ายทวนกระแสน้ำที่เชี่ยวกรากนี้ไปได้

ทำความดีมาก ๆ เสียสละให้เยอะ ๆ แล้วเราจะมีแรง "ทวนกระแสกิเลส" แห่งชีวิตนี้ได้นะ...

เขียน 13 Oct 2009 @ 17:28 () แก้ไข 17 May 2012 @ 23:02, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

มีคนเคยสอนเหมือนกันว่า ต้องบังคับตัวเราด้วย ต้องเอาชนะใจตัวเอง ถึงจะได้ แต่บังคับไม่สำเร็จ แต่ต่อนี้ไปจะตั้งใจให้มากกว่าเดิม ต้องทำให้ได้ แรงบันดาลใจ นอกจากคนที่สอนแล้ว ก็ได้เพิ่มจาก อนุทินนี้ด้วย ขอบคุณที่นำมาเผยแพร่