อนุทิน 48447 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ใช้ C++ API ของ ICU อยู่เลยทำให้คิดได้ว่าไม่ใช่ C/C++ เป็นภาษาที่เก่าไปหรอก แต่ library เก่าไปต่างหาก ถ้ามี library ที่เหมือนกับ Java อาจจะไม่มีใครใช้ Java เลยก็ได้ ดูตัวอย่าง Objective-C บน Mac เป็นต้น

เขียน 13 Oct 2009 @ 13:55 ()


ความเห็น (0)