อนุทิน 48446 - Sasinand

  ติดต่อ

พอดีอ่านพบว่า แม้ว่าขณะนี้ the Centers for Disease Control and Prevention ไม่ได้ออกประกาศข่าวการติดเชื้อและการตายจากไข้หวัด 2009แล้ว แต่  the American Medical Association ยังแจ้งว่า ยังมีการติดเชื้ออยู่ และดูเหมือนมากขึ้นเพราะมีไข้หวัดตามฤดูกาลมาผสมโรงด้วย ดังนั้นเขาจึงประชาสัมพันธ์ให้ทุกคน To fight flu, arm your immune system with diet And rest เหล่า Health experts มีวิธีการคล้ายๆกับที่เราทราบอยู่แล้ว แต่อาจมีลงลึกในบางประเด็น น่าสนใจเหมือนกัน

  เขียน:  

ความเห็น (0)