อนุทิน 48418 - Ka-Poom

  ติดต่อ

มีทำกระบวนการ KM ใน CoP Nurse Note สูติกรรม

บ่ายไปทำกลุ่ม Engaged Buddhism ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด วัดป่าหนองไคร้...

เดี๋ยวหากพอมีเวลา...มาถอดบทเรียนเรื่องสุขภาพต่อ...เก็บไว้หากว่าสักวันจะมีประโยชน์บ้าง

  เขียน:  

ความเห็น (0)