อนุทิน 48393 - sha-รพ.แก่งคอย จังหวัดสระบุรี

จิตตปัญญศึกษาหลักสูตรใหม่ของแพทย์  เสียงของ อ.นพ.สุรเกียรติ์  อาชานานุภาพ แจ้งบอก ว่าอยากให้ นักศึกษาแพทย์กลุ่มนี้ที่มาฝึกงานที่โรงพยาบาลแก่งคอยระหว่างวันที่ 22 กย 52-12 ตค 52 ได้เรียนรู้ ว่าชีวิตจริงเคนเราไม่ได้ทำงานเพื่อต้องการเงินหรือ รายได้เพียงอย่างเดียว แต่คนที่ทำงานโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนั้นมีอยู่จริง และมีตัวอย่างให้เห็นในโรงพยาบาลแห่งนี้  จึงอยากให้ฉันผู้ได้รับมอบหมายในการดูแลจิตอาสาที่มาปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ความจริงฉันเองไม่ต้องดูแลเพียงแต่ประสานความร่วมมือระหว่างประชาชนกับโรงพยาบาลแค่นั้นเอง เพราะจิตอาสาส่วนใหญ่ไม่เคยทำให้ต้องเป็นภาระหรือเป็นกังวล พวกเรามีแต่ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจากจิตอาสากลุ่มนี้จริงๆ จึงประสานไปยังประธานฝ่ายจิตอาสาให้มาเล่าเรื่องความเป็นมาเป็นไปในการมาทำงานเป็นจิตอาสา ทำไมถึงทำได้โดยไม่หวังสิ่งใดๆตอบแทน และจะทำอีกนานแค่ไหน "คุณสุชาดา  ตันติวงศ์" เล่าให้นักศึกษาแพทย์ฟังเป็นอย่างดี น้องๆนั่งฟังตาแป๋ว อย่างใคร่รู้และมีคำถามตามมาหลังการเล่าจบลง

เขียน 12 Oct 2009 @ 23:35 () แก้ไข 12 Oct 2009 @ 23:40, ()


ความเห็น (0)