อนุทิน 48389 - เจษฎา

เจษฎา

12 ตค. วันนี้ได้โอกาสเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ระบบงบประมาณในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับการบริหารจัดการของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต4 สระบุรี ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์.....เฮ้อ ผลงานมา เงินถึงจะไป.....

เขียน 12 Oct 2009 @ 22:13 ()


ความเห็น (0)