อนุทิน 48369 - เตวิชโช

  ติดต่อ

ต้องยุยงส่งเสริมการอ่าน

หนังสือสื่อสารการศึกษา

ห้องสมุดต้องมากมีทุกที่มา

บ่มเพาะปัญญาประชาชน

ขยันอ่านรัฐธรรมนูญ

เพิ่มพูนความรักชาติ

  เขียน:  

ความเห็น (0)