อนุทิน 48368 - กล้วยไม้

จะได้เปลี่ยนหน้าที่อีกแล้วนะ... แต่ก็ดีจะได้มีความรู้ใหม่ ๆ  อีก ต่อไปเป็นประชาสัมพันธ์พบปะผู้คนมากมาย...

เขียน 12 Oct 2009 @ 16:49 ()


ความเห็น (0)