อนุทิน 48320 - ชายชาญ วงศ์ชิดวรรณ

การที่มีคนมาด่าเรา มาว่าเรา มาทำอะไรต่าง ๆ ให้เราไม่พอใจนั้นเขาป็น "ครู" ที่ดีที่สุดของเรา
คนที่มี "ปัญหา" จะเป็นคนที่มี "ปัญญา"
คนที่มี "ปัญหามาก" จึงจะเป็นคนที่มี "ปัญญามาก"

แต่ถ้าจะมี "ปัญญา" ที่เป็น "สัมมาทิฏฐิ" นั้นก็จะต้องใช้ "ธรรมะ" เป็นเครื่องตัดสินใจในการ "แก้ปัญหา"

แต่ถ้าพูดตามหลักแล้ว คนที่ไม่มีธรรมะก็คือคนที่ไม่มี "ศีล" ถ้าไม่มีศีลแล้ว สมาธิกับ "ปัญญา" จะมาจากที่ไหนเน๊อะ...

เขียน 12 Oct 2009 @ 07:41 ()


ความเห็น (0)