อนุทิน 48313 - นายนิรันดร์ อมตะอมร

ทดลองขั้นตอนการสร้างหลักสูตรฯครั้งที่ 2 ครับ  นับว่าเป็นโชคดีของผมที่ได้มีโอกาสเป็นศิษย์ก้นกุฏิ ของท่านอาจารย์ มัณฑนา  นวลเจริญและอาจารย์ ประทีป  นวลเจริญครับ  ท่านได้ลงพื้นที่จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น  สาระวิทยาศาสตร์ จนหลักสูตรหญ้าทะเลของ สพท.กระบี่สำเร็จเป็นรูปเล่ม ที่ลืมไม่ได้ คือ คุณนิลวรรณ(คุณแฟง)  ขอคุณชาวบ้านแหลมกรวด เกาะศรีบอยา คลองเตาะ เกาะปูและเกาะจำ ด้วยครับ ที่ให้ข้อมูลเป็นอย่างดี อานิสงส์ของการลงพื้นที่ทำให้ผมได้พบกับต้นศรีกระบี่  Aesandra krabiensis   Aubrev. หรือ Madhuca krabiensis (Aubrev.) Chantar. 

เขียน 12 Oct 2009 @ 01:18 ()


ความเห็น (0)