อนุทิน 48313 - นายนิรันดร์ อมตะอมร

  ติดต่อ

ทดลองขั้นตอนการสร้างหลักสูตรฯครั้งที่ 2 ครับ  นับว่าเป็นโชคดีของผมที่ได้มีโอกาสเป็นศิษย์ก้นกุฏิ ของท่านอาจารย์ มัณฑนา  นวลเจริญและอาจารย์ ประทีป  นวลเจริญครับ  ท่านได้ลงพื้นที่จัดทำหลักสูตรท้องถิ่น  สาระวิทยาศาสตร์ จนหลักสูตรหญ้าทะเลของ สพท.กระบี่สำเร็จเป็นรูปเล่ม ที่ลืมไม่ได้ คือ คุณนิลวรรณ(คุณแฟง)  ขอคุณชาวบ้านแหลมกรวด เกาะศรีบอยา คลองเตาะ เกาะปูและเกาะจำ ด้วยครับ ที่ให้ข้อมูลเป็นอย่างดี อานิสงส์ของการลงพื้นที่ทำให้ผมได้พบกับต้นศรีกระบี่  Aesandra krabiensis   Aubrev. หรือ Madhuca krabiensis (Aubrev.) Chantar. 

  เขียน:  

ความเห็น (0)