อนุทิน 48301 - บรรจง ผอ.ไอซีที

  • ซุ่มทำงานวิจัยมาหลายวันไม่มีเวลาเขียนเลย
  • งานโรงเรียนก็เรียบร้อยดี ประชุมครูก่อนปิดเมื่อ 9 ตุลา
  • ให้ทีมงานช่วยทำต้นร่างบทที่3-5 อยู่หลายวัน
  • บทสรุปต้องทำเองขึงจะเข้าใจและเห็นจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง
  • นิพนธ์ติดตามถามข่าวเสมอ ขอบคุณมาก
  • ธนิต รออ่าน วันนี้ส่งไปให้ติดต่อไม่ได้เลย อ.โสภณรับทราบแล้ว
  • ความเครียดเกิดมาหลายวัน เพราะเขตจะเร่งรัดเอาเอกสารไปส่ง ราอยากกลั่นกรองทำให้ดีก่อน ความเครียดลดลงเมื่อโทรฯถามอู๊ด ยอกว่าคนอื่นก็ยังไม่พร้อม เอา สู้ ๆ ยังมีเวลาอีกเฮือก
  • วันนี้ได้บทคัดย่อจึงนำเผยแพร่ในบล็อกงานวิจัย
  • คงต้องทำบทคัดย่อเนภาษาอังกฤษไปขอเปลี่ยนนำเสนอในเวที Asean Conference ที่สคบศ. มกราคม 53 นี้
เขียน 11 Oct 2009 @ 22:02 ()


ความเห็น (0)