อนุทิน 48298 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ไม่ได้เขียนภาษา C มานาน วันนี้ได้มานั่งเขียน "อร่อย" ดีจริงๆ

(และเขียนรายการอนุทินนี้แล้วเลยคิดว่าคำว่า "อร่อย" นี่เป็นภาษา "ธรรมชาติ" ที่ดูเหมือนจะแปลเหมือนๆ กันทุกภาษาทั้งความหมายโดยตรงและความหมายโดยอ้อม)

เขียน 11 Oct 2009 @ 21:55 ()


ความเห็น (0)